Koncert Národního dechového orchestru v Berouně

Dne 19.2. se členové Národního dechového orchestru opět sjeli ze všech koutů České republiky, aby společně vyrazili na koncert do Berouna. Ten se konal u příležitosti prvního ročníku dirigentských kurzů probíhajících pod záštitou hudebního festivalu Talichův Beroun. Kurzy byly orientovány na práci s dechovým orchestrem a vedl je šéfdirigent NDO, pan Václav Blahunek.

V rámci programu zazněla například skladba T-bone concerto Johanna de Meije, v níž sólo na trombon úžasně zahrál pan Jan Perný, člen České filharmonie. Dále byla na programu také skladba Diferencias on an old Spanish song japonského skladatele Yasuhide Itó, se kterou se orchestr chystá v létě vyrazit na soutěž dechových orchestrů do Holandského Kerkrade. Celý koncert zakončila druhá věta skladby Two symphonic movements lašského rodáka Václava Nelhybela, jež je velmi populární autor zejména ve Spojených státech a rovněž oblíbený i mezi členy orchestru.

Celý koncert se vydařil a již teď se těšíme na další společné akce, které nás v blízké budoucnosti čekají.