Šéfdirigent Václav Blahunek

Absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze, nejprve ve hře na klarinet a poté v oboru dirigování. Tamtéž obhájil v roce 2010 doktorskou práci na téma Symfonický dechový orchestr v reflexi české tvorby 2. poloviny 20. století. Zúčastnil se dirigentských kurzů Jiřího Bělohlávka a Nicolase Pasqueta na HAMU v Praze a Craiga Kirchoffa na americké univerzitě v Appletonu.

Spolupracuje s mnoha domácími i zahraničními hudebními tělesy. Hostoval také ve Státní opeře Praha a v divadle v Ústí nad Labem. Ve funkci dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie České republiky působí od roku 1999, do funkce ředitele tělesa a zároveň i jeho šéfdirigenta byl jmenován v roce 2009. V Národním dechovém orchestru zastává rovněž funkci šéfdirigenta.