Koncert na festivalu Fišerův Bydžov

První koncert Národního dechového orchestru po dlouhé přestávce se konal 11. 9. v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Dirigentem koncertu byl Václav Blahunek a sólisty byli Kateřina Javůrková, hornistka České filharmonie a zpěváci Ivana Brožová a Miroslav Mordych. Koncert byl složen výhradně ze skladeb českých autorů. V první polovině zazněla Smetanova Slavnostní předehra C dur, následoval Koncert pro lesní roh od Juraje Filase a Foglariána od Evžena Zámečníka. Skladatel Juraj Filas byl na koncertě osobně přítomen. Druhá polovina koncertu se nesla v lidovém tónu. Orchestr se svými pěveckými sólisty zahrál skladby Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Karla Vacka, Josefa Fišery, Ladislava Kubeše a Jiřího Pohnána.