NDO zahájil festival Fišerův Bydžov

7. 9. 2018 zahájil Národní dechový orchestr 22. ročník festivalu dechových orchestrů Fišerův Bydžov. Koncert se konal v Jiráskově divadle a program koncertu byl vzhledem k letošnímu výročí vzniku republiky sestaven výhradně ze skladeb českých autorů. Orchestr hrál pod taktovkou svého šéfdirigenta Václava Blahunka, jako sólisté se představili j.h. Nikola Uramová (zpěv) a členové NDO Martin Horák (klarinet) a Martin Dostál (trubka). Zcela zaplněné divadlo odměnilo orchestr závěrečným potleskem ve stoje.