NDO vystoupil na Pražském hradě

12. 5. 2018 vystoupil Národní dechový orchestr na Pražském hradě při příležitosti otevření turistické sezóny. Na III. nádvoří, přímo vedle katedrály sv. Víta, zahrál pod vedením šéfdirigenta Václava Blahunka svůj hodinový koncert. Zazněly skladby Antonína Dvořáka, Julia Fučíka, Eduarda Kudeláska, Pavla Staňka a Miloše Machka. Zkoušky na koncert tradičně proběhly v ZUŠ Přelouč.